– Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Temeljem članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 7., članka 28. i članka 47. stavka 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa (u daljnjem tekstu: Centar), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top