– 6. sjednica Upravnog vijeća

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 19. ožujka 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete 6. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,
  2. Usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu
  3. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
  4. Usvajanje prijedloga I rebalansa za 2021. Godinu – županija
  5. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Duga Resa za 2020. godinu
  6. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

 

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 19.03.2021.. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa

Zapisnik 6 sjednice Upravnog vijeća (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top