– 4. sjednica Upravnog vijeća

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 19. studenog 2020. godine u 13,30 sati prisustvujete  4. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

 Dnevni red sjednice:   

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,
  2. Usvajanje financijskih planova za 2021. godinu,
  3. Usvajanje rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
  4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća
  5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 4 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 19.11.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 4 sjednice Upravnog vijeca (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top