– Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika na određeno puno radno vrijeme.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika od 8. 9. 2021. godine objavljenog u Narodnim novinama 98/21, web stranici Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, obavještavamo vas da je za radno mjesto socijalnog radnika – pripravnika izabrana kandidatkinja Lana Brcković, mag. socijalnog rada.

Rezultat Natječaja – socijalni radnik (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top