– OBAVIJEST COVID-19

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, obavještava svoje korisnike o rasporedu prijema i kontakata s korisnicima

OBAVIJEST

PRIJEM STRANAKA:
– Ponedjeljak, srijeda i petak
od 8,00 – 13,00 h
– Pauza: 10,30 – 11 h

Korisnici koji su u tretmanu stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj, stručne cjelina za odrasle osobe i stručne cjeline za novčane naknade primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim ili drugim stručnim radnikom

Novi korisnici primaju se u Centar jedan po jedan.

Svim korisnicima prije ulaska u Centar provjeravaju se mjere samoizolacije te su dužni potpisati izjavu da nemaju temperaturu, respiratorne smetnje te da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Prilikom ulaska dužni su dezinficirati ruke i pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite.

Sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom
na broj :
– 844 – 166 ili 844 – 247
– Putem faksa: 811- 026
– E-mail: css_duga_resa@net.hr

 

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu Duga Resa za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Organizacija rada Centra (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top