– Prava u sustavu socijalne skrbi

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 1. Zajamčena minimalna naknada
 2. Naknada za troškove stanovanja
 3. Troškovi ogrjeva
 4. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 5. Jednokratna naknada
 6. Naknade u vezi s obrazovanjem
 7. Osobna invalidnina
 8. Doplatak za pomoć i njegu
 9. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 10. Naknada do zaposlenja
 11. Socijalne usluge:
  ….– prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  ….– savjetovanje i pomaganje
  ….– pomoć u kući
  ….– psihosocijalna podrška
  ….– rana intervencija
  ….– pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  ….– boravak
  ….– smještaj
  ….– organizirano stanovanje

 


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top