– Upravno vijeće

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

P   O   Z   I   V 

Pozivamo Vas da dana 11. 10.  2022. godine u 14 sati prisustvujete  12. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3. 

            Dnevni red sjednice:           

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana – županija za 2022. godinu
 3. Različito.

 

 

            S poštovanjem,

 

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 12 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 29.12.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 11 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 13. travnja 2022. godine u 13,30 sati prisustvujete 11. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana – županija za 2022. godinu
 3. Usvajanje financijskih izvješća za 2021. godinu
 4. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Duga Resa za 2021. godinu
 5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 11 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 29.12.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 10 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 22. 12.  2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  10. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

             Dnevni red sjednice:           

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća,
 2.  Usvajanje 3. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
 3. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
 4. Usvajanje Plana i programa rada CZSS Duga Resa za 2022. godinu           
 5. Različito.

 

                                                                                        

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća    

                                                                                                    Ljiljana Galić

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 9.11.2021. godine elektronskim putem.

 Započeto u 13:30 sati.

Utvrđuje se da je prisutno 5 od 5 članova Upravnog vijeća: gđa Ljiljana Galić,  gđa Marina Brozović, gđa Sunčica Horvat Peris, gđa. Iva Stipančić Benić i gđa Vlatka Srpak Gvozdanović.              

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Centra gđa Vesna Seljan Milčić.

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Ljiljana Galić pozdravlja sve prisutne, te otvara sjednicu predlažući slijedeći:

                D n e v n i    r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Donošenje Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

 Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Točka 1.

Prihvaća se zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

Točka 2.

Donošenje Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

Po iscrpnom dnevnom redu, predsjednica Upravnog vijeća zaključila je raspravu u 14:00 sati.

 

                                                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                Ljiljana Galić

Pozivamo Vas da dana 13. listopada 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  8. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za sjednice Upravnog vijeća,

 1. Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa po prethodnoj suglasnosti MRMSOSP,
 2. Usvajanje 2. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
 3. Usvajanje prijedloga financijskog plana -ministarstva za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
 4. Usvajanje prijedloga financijskog plana – županija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
 5.           Različito. 

                                                                                                 

 Predsjednica Upravnog vijeća 
   Ljiljana Galić

Poziv 8 sjednica Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik sa 8 sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Pozivamo Vas da dana 14. lipnja 2021. godine u 14 sati prisustvujete  7. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade. 

            Dnevni red sjednice:          

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa
 3. Različito.

                                                                                                 

                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                  Ljiljana Galić

 

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 14.06.2021.. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa

Zapisnik sa 7 sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Pozivamo Vas da dana 19. ožujka 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete 6. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu
 3. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
 4. Usvajanje prijedloga I rebalansa za 2021. Godinu – županija
 5. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Duga Resa za 2020. godinu
 6. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

 

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 19.03.2021.. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa

Zapisnik 6 sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Pozivamo Vas da dana 29. prosinca 2020. godine u 9 sati prisustvujete 5. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje 5. rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
 3. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
 4. Usvajanje Plana i programa rada CZSS Duga Resa za 2021. godinu
 5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 5 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 29.12.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 5 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 19. studenog 2020. godine u 13,30 sati prisustvujete  4. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

 Dnevni red sjednice:   

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje financijskih planova za 2021. godinu,
 3. Usvajanje rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
 4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 4 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 19.11.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 4 sjednice Upravnog vijeca (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top