– Blog

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 13. travnja 2022. godine u 13,30 sati prisustvujete 11. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
Dnevni red sjednice:

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana – županija za 2022. godinu
Usvajanje financijskih izvješća za 2021. godinu
Izvješće o …

Read more 11. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 22. 12.  2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  10. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
             Dnevni red sjednice:           

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća,
 Usvajanje 3. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga …

Read more 10. sjednica Upravnog vijeća

Z  A  P  I  S  N  I  K
sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 9.11.2021. godine elektronskim putem.
 Započeto u 13:30 sati.
Utvrđuje se da je prisutno 5 od 5 članova Upravnog vijeća: gđa Ljiljana Galić,  gđa Marina Brozović, gđa Sunčica Horvat Peris, gđa. Iva Stipančić Benić i gđa Vlatka Srpak …

Read more 9. sjednica Upravnog vijeća

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 …

Read more Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini.

Pozivamo Vas da dana 13. listopada 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  8. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za sjednice Upravnog vijeća,

Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa po prethodnoj suglasnosti MRMSOSP,
Usvajanje 2. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
Usvajanje prijedloga financijskog plana -ministarstva za 2022 …

Read more 8. sjednica Upravnog vijeća

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da …

Read more Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top