– Blog

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

KLASA. 112-01/22-01/3

URBROJ: 2133-73-01-01-22-2 od 12. 12. 2022.

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:
– voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta

Uvjeti:

– završen …

Read more NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad …

Read more Javni Poziv

NATJEČAJ
za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2022. godini.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o …

Read more Natječaju za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2022

P   O   Z   I   V 
Pozivamo Vas da dana 11. 10.  2022. godine u 14 sati prisustvujete  12. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3. 

            Dnevni red sjednice:           

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana – županija za 2022. godinu

Read more 12. sjednica Upravnog vijeća

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG                                                                                                                     

KRIŽA DUGA RESA

Trg svetog Jurja 3

47250 Duga Resa

Ur.br.: 151-05-2022

Duga Resa, 21.09.2022.

 

Na temelju odredbe Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a u skladu s Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja., Odlukom o izmjeni prve Odluke o …

Read more Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta “Spas u zadnji čas” – ZAŽELI faza III, UP.02.1.1.16.0181

Na temelju odredbe Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a u skladu s Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja., Odlukom o izmjeni prve Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27 srpnja 2022., te Ugovorom o dodjeli bespovratnih …

Read more Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta “Spas u zadnji čas” – ZAŽELI faza III, UP.02.1.1.16.0181

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Predmet Javnog …

Read more Javni poziv za zapošljavanje U sklopu projekta „Spas u zadnji čas“-ZAŽELI faza III

Pozivamo Vas da dana 13. travnja 2022. godine u 13,30 sati prisustvujete 11. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
Dnevni red sjednice:

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana – županija za 2022. godinu
Usvajanje financijskih izvješća za 2021. godinu
Izvješće o …

Read more 11. sjednica Upravnog vijeća


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top