– Blog

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 14. lipnja 2021. godine u 14 sati prisustvujete  7. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade. 

            Dnevni red sjednice:          

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa
Različito.

                                                                                                 

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća …

Read more 7. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 19. ožujka 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete 6. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
Dnevni red sjednice:

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu
Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. 1. – 31. 12 …

Read more 6. sjednica Upravnog vijeća

Naziv projekta: SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408)
Kratki opis projekta:
Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), zbog svojih razvojnih karakteristika, predstavljaju posebno ranjive skupine društva. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. g., zabilježeno je 6825 slučajeva povrede djetetovih prava, a broj …

Read more SocNet Za 5!

Pozivamo Vas da dana 29. prosinca 2020. godine u 9 sati prisustvujete 5. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
Dnevni red sjednice:

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje 5. rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za …

Read more 5. sjednica Upravnog vijeća


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top