– Blog

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 13. listopada 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  8. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za sjednice Upravnog vijeća,

Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa po prethodnoj suglasnosti MRMSOSP,
Usvajanje 2. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
Usvajanje prijedloga financijskog plana -ministarstva za 2022 …

Read more 8. sjednica Upravnog vijeća

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da …

Read more Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika na određeno puno radno vrijeme.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika od 8. 9. 2021. godine objavljenog u Narodnim novinama 98/21, web stranici Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, obavještavamo vas da je za radno mjesto socijalnog radnika – …

Read more Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19, 66/20) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva …

Read more Natječaj – socijalni radnik I. vrste – pripravnik – 1 izvršitelj/ica

Pozivamo Vas da dana 14. lipnja 2021. godine u 14 sati prisustvujete  7. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade. 

            Dnevni red sjednice:          

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa
Različito.

                                                                                                 
                                                                                     Predsjednica …

Read more 7. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 19. ožujka 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete 6. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.
Dnevni red sjednice:

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu
Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. 1. – 31. 12 …

Read more 6. sjednica Upravnog vijeća


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top