– 8. sjednica Upravnog vijeća

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Pozivamo Vas da dana 13. listopada 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete  8. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za sjednice Upravnog vijeća,

  1. Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa po prethodnoj suglasnosti MRMSOSP,
  2. Usvajanje 2. Rebalansa financijskog plana – županija za 2021. godinu
  3. Usvajanje prijedloga financijskog plana -ministarstva za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
  4. Usvajanje prijedloga financijskog plana – županija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
  5.           Različito. 

                                                                                                 

 Predsjednica Upravnog vijeća 
   Ljiljana Galić

Poziv 8 sjednica Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik sa 8 sjednice Upravnog vijeća (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top