Dokumenti

Poštovani korisnici,

na ovoj stranici naći ćete dokumente i obrasce u elektronskom obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama.
Dokumente možete

  • preuzeti na svoje računalo, ispisati ih na Vašem pisaču i poslati nam poštom na adresu:
    Centar za socijalnu skrb Duga Resa
    Ulica 137. brigade 3, 
    47250 Duga Resa
  • predati u Centar ili poštom
  • poslati na fax broj 047/811-026
  • poslati nam putem e-maila na adresu: css_duga_resa@net.hr

Preuzmite dokumente u pdf formatu:

Zahtjevi / Obrasci:

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć i njegu:
Zahtjev za priznavanje prava na pomoc i njegu OBRAZAC DPNJ (pdf)

Izjava o prihodima i imovini:
Obrazac_izjava (pdf)

Zahtjev za jednokratnu naknadu:
Obrazac za jednokratnu naknadu (docx)

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja:
Obrazac_naknada_do_zaposlenja (pdf)

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu:
Zahtjev za prznavanje prava na osobnu invalidninu OBRAZAC OI (pdf)

Zahtjev za priznavanje potpore za obrazovanje:
Obrazac_naknada_za_obrazovanje (pdf)

Zahtjev za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja:
Obrazac_statusa_roditelja_njegovatelja_ili_status_njegovatelja (pdf)

Zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka:
Obrazac – zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka (pdf)

Zahtjev za obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka:
Obrazac – zahtjev za obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka
 (pdf)

Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu:
Obrazac zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu (pdf)

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć i njegu u kući
Obrazac pomoc i njega u kuci (pdf)

Zahtjev za priznavanje prava na uslugu
Obrazac prava na socijalne usluge (pdf)

Zajamčena minimalna naknada-slika

Opće:

Zakon o socijalnoj skrbi (pdf)

Akti Centra:

Statut Centra za socijalnu skrb Duga Resa (pdf)

Pravilnik o radu CZSS Duga Resa (pdf)

Galerije
Arhiva Objava