Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 1. Zajamčena minimalna naknada
 2. Naknada za troškove stanovanja
 3. Troškovi ogrjeva
 4. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 5. Jednokratna naknada
 6. Naknade u vezi s obrazovanjem
 7. Osobna invalidnina
 8. Doplatak za pomoć i njegu
 9. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 10. Naknada do zaposlenja
 11. Socijalne usluge:
  ….– prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  ….– savjetovanje i pomaganje
  ….– pomoć u kući
  ….– psihosocijalna podrška
  ….– rana intervencija
  ….– pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  ….– boravak
  ….– smještaj
  ….– organizirano stanovanje

 

Galerije
Arhiva Objava