Odluka o organizaciji rada Centra

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu Duga Resa za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Organizacija rada Centra (pdf)

Galerije
Arhiva Objava