Javna nabava

Javna nabava – Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite osoba i imovine

Sukladno odredbi čl. 12. st.1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave naručitelja KLASA: 012-01/18-01/1, URBROJ: 2133-73-01-01-18-2 od 6. 7. 2018.

Predmet nabave: usluga zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Duga Resa

Poziv za dostavu ponuda – zastitar (pdf)

Troskovnik (doc)

PONUDBENI LIST (doc)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta (doc)

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 7., članka 28. i članka 47. stavka 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa (u daljnjem tekstu: Centar), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf)

Galerije
Arhiva Objava