Javna nabava

Javna nabava – Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 7., članka 28. i članka 47. stavka 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa (u daljnjem tekstu: Centar), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf)

Plan nabave za 2017. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2017. godinu Centar za socijalnu skrb Duga Resa donosi
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU:

Plan nabave za 2017 (pdf)

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2016. godinuCentar za socijalnu skrb Duga Resa donosi
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU:

PLAN NABAVE 2016 (docx)

Galerije
Arhiva Objava