O nama

Centar za socijalnu skrb Duga Resa za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 obavještava svoje korisnike o novom rasporedu prijema i kontakata s korisnicima

OBAVIJEST

PRIJEM STRANAKA:
-ponedjeljak, srijeda, petak od 9,00-12,00h samo za hitne i neodgodive slučajeve

OSTALI KORISNICI:

  • za ostvarivanje svih prava i usluga iz sustava socijalne skrbi kao i poteškoće iz obiteljsko pravne zaštite mlt. djece javiti se putem :
  • telefonske konzultacije na broj: 844 166 ili 844 247
  • putem faxa: 047 811 026
  • e mail: css duga resa@net.hr
  • putem pošte

 

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Duga Resa za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Odluka – epidemija COVID 19 (pdf)

Pruzatelji usluga za djecu – preporuka CORONA 200320 (pdf)

 

 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa  je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/26, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine.
Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je  za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560  km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.
Sjedište Centra je u Duga Resi, Ulica 137. brigade 3.

NAŠA MISIJA:

Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

NAŠA VIZIJA:

Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

.

Galerije
Arhiva Objava