O nama

Centar za socijalnu skrb Duga Resa  je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/26, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine.
Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je  za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560  km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.
Sjedište Centra je u Duga Resi, Ulica 137. brigade 3.

NAŠA MISIJA:

Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

NAŠA VIZIJA:

Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

.

Galerije
Arhiva Objava